Lrytas.lt

ADVENTO MAGIJA

KALĖDŲ BELAUKIANT SU
Kiekvieną dieną pradėk su staigmena - atverk Kalėdų kalendoriaus langelį ir laimėk elektronikostaskas.lt įsteigtus prizus!
elektronikos
0 DIENA
Dėkojame! Laimėjimo atveju mes su Jumis susisieksime. Grįžkite rytoj!

KONKURSO „KALĖDŲ KALENDORIUS“ TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS Konkurso „Kalėdų kalendorius“ organizatorius (toliau – konkursas) yra UAB Lrytas toliau vadinamas „organizatoriumi“. Šios taisyklės (toliau – taisyklės) nustato konkurso sąlygas. Konkurso tikrumą ir priežiūrą, t.y. informacijos apie konkursą ir skundų tvarkymą, priežiūrą vykdo organizatoriaus darbuotojai. Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias taisykles.

KONKURSO DALYVIAI Konkurse dalyvauja asmenys, užpildę konkurso dalyvio anketą. Konkurso dalyvis anketą gali pildyti vieną kartą per dieną.

KONKURSO TRUKMĖ „Advento kalendorius“ konkursas vyksta gruodžio 3 d. – gruodžio 24 d.

KONKURSO TAISYKLĖS IR PRIZAI Asmuo, užpildęs konkurso anketą, turi galimybę laimėti konkurso rėmėjo Elektronikostaskas.lt įsteigtus prizus. Konkurso laimėtojai atsitiktine tvarka bus renkami kasdien nuo gruodžio 3 d. iki gruodžio 24 d.

PRIZŲ ATSIĖMIMAS Konkurso laimėtojai bus išrenkami burtų keliu ir viešai neskelbiami. Su laimėtojais organizatoriai susisieks asmeniškai ir susitars dėl prizų atsiėmimo.

KITOS SĄLYGOS Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

ASMENINIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMAS Konkurso dalyviai sutikdami su šiomis taisyklėmis taip pat pažymi, kad susipažino, jog UAB Lrytas.lt, siekdamas vykdyti savo, kaip konkurso organizatoriaus įsipareigojimus, tvarkys jų asmens duomenis konkurso nugalėtojų nustatymo ir prizo jiems įteikimo tikslu. Šie duomenys bus sunaikinti pasibaigus konkursui ir įteikus prizą. Duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų.

SKUNDAI IR PAŽEIDIMAI Visus skundus, susijusius su konkurso organizavimu, dalyviai turėtų pateikti raštu organizatoriui konkurso vykdymo metu. Skundas, pateiktas po nurodyto termino, neturi teisinio poveikio. Rašytiniame skunde turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė, telefono numeris ir išsamus skundo aprašymas bei pagrindimas. Skundai bus apsvarstyti per 5 d.d. Atsakymai į skundus bus pateikiami raštu.

Kasdien vis nauja dovana!