Kuriame Lietuvos ateitį

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Europos socialinis fondas Sanglaudos fondas
Europos regioninės plėtros fondas

RPLC investicijų projektas „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas"

131

https://www.rplc.lt/apie-mus/projektai/rplc-investiciju-projektas-priklausomybes-ligu-profilaktikos-diagnostikos-ir-gydymo-kokybes-ir-prieinamumo-gerinimas/

Projekto esmė. Kam skirtas, kuo naudingas?

Projekto eigoje per 4 metus buvo F energetinės naudingumo klasės du ligoninių pastatai (vienas iš jų avarinės būklės kultūros paveldas 1921 m., kitas 50 metų neremontuotas 1961 m. pastatas) atnaujinti (kapitaliai remontuota ir atlikti tvarkybos darbai bei rekonstrukcija pagrindinio pastato) iš esmės pasiekiant B energinio naudingumo klasę, pritaikant žmonėms su ribotu judumu (liftas, pandusai, patekimas į palatas, sanitarines patalpas ir pan.), įrengiant naujas vėdinimo-rekuperacijos sistemas. Ligoninė (suaugusiųjų Gerosios Vilties g. 3 pastatas ir Vaikų ir jaunimo skyrius Šlaito g. 14, Vilniuje) pilnai pritaikyta pagal šiuolaikinius darnios aplinkos, gydymo, paslaugų standartus, sveikatos gydymo poreikiams. Viso 3000 kv. m. valstybės valdomo NT ploto ir aplinkui esančios teritorijos sėkmingai atnaujintos taikant maksimaliai galimas energetinio efektyvumo priemones (VIPA) - objektui finansuoti iš dviejų ES projektų, tai yra ir iš Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0002.

Projekto tikslai. Kokį pokytį vykdymo srityje padarys įgyvendintas projektas?

Atnaujinus RPLC Vilniaus filialo pastatus iš esmės sumažintos energijos sąnaudos, anglies dioksido dujų išmetami kiekiai, pasiekta pastatų B energinio naudingumo klasė. Dėl pagerėjusios pastato būklės, didėja pacientų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis ir darbuotojų pasitenkinimas darbo sąlygomis. Pastato atnaujinimas prisidėjo prie Vilniaus miesto reprezentatyvumo augimo. Pagerinta Respublikinio priklausomybės ligų centro Vilniaus filialo teikiamų paslaugų vaikams, jaunimui, suaugusiems kokybė ir jų prieinamumas bei sudarytos naujos šiuolaikiškos sąlygos priklausomybės ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymo paslaugoms teikti.