Kuriame Lietuvos ateitį

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Europos socialinis fondas Sanglaudos fondas
Europos regioninės plėtros fondas

Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Panevėžio mieste

125

https://projektai.panevezys.lt/projektai/krastovaizdzio-formavimas-ir-ekologines-bukles-gerinimas-panevezio-mieste/

Projekto esmė. Kam skirtas, kuo naudingas?

Panevėžiečiams ir miesto svečiams atverta nauja laisvalaikio erdvė, kitokios vizualinės koncepcijos – Kniaudiškių parkas. Šiuo metu apleistą žaliąją zoną pritaikyti bendruomenės poilsio ir rekreacijos reikmėms. Vykdyti edukaciją, pagerinti kraštovaizdžio ekologinę būklę Panevėžio mieste. Šis projektas – puikus pavyzdys, kaip galima neišnaudotą žaliąją zoną pritaikyti visos miesto bendruomenės reikmėms, rekreacijai. Naujoji rekreacinė erdvė bus pritaikyta neįgaliesiems.

Projekto tikslai. Kokį pokytį vykdymo srityje padarys įgyvendintas projektas?

Suformuoti kraštovaizdį ir pagerinti ekologinę būklę Panevėžio mieste, didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Bus prisidėta prie aplinkosaugos, gamtos išteklių darnus naudojimo.