Kuriame Lietuvos ateitį

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Europos socialinis fondas Sanglaudos fondas
Europos regioninės plėtros fondas

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos modernių ir saugių erdvių kūrimas

https://kedainiai.lt/projektas-nr.-09.1.3-cpva-r-724-21-0005-lietuvos-sporto-universiteto-kedainiu-ausros-progimnazijos-moderniu-ir-saugiu-erdviu-kurimas/1445

Projekto esmė. Kam skirtas, kuo naudingas?

Šis projektas inicijuotas dėl to, jog yra nepakankama ugdymo(si) paslaugų kokybė Kėdainių r. sav. mokyklose. Rajono įstaigose trūksta modernių, kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių. Projekto metu kompleksiškai sutvarkytos Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos, esančios Chemikų g. 30, Kėdainiuose, patalpos. Pirmo aukšto hole ir koridoriuose įrengtos poilsio erdvės, kuriose moksleiviai galės ruošti pamokas, skaityti, leisti laisvalaikį, koridoriuose ir laiptinėse eksponuojamos mokinių darbų parodos. Taip pat atnaujintas chemijos kabinetas, įrengta ventiliacija, įrengti specialūs laboratoriniai stalai. Chemijos kabinetas atskirtas į dvi dalis - teorijos klasę ir laboratoriją. Vykdant šį projektą, atsižvelgta į mokinių, pedagogų ir visos bendruomenės poreikius. Taip pat atliktas aktų salės ir jos prieigų remontas. Atnaujinta aktų salė pritaikyta įvairesnėms veikloms, todėl atsirado galimybė vykdyti sceninio meno veiklas ir pasirodymų peržiūras, sportinę veiklą, bendruomenių susitikimus ir kita kultūrinę veiklą. Erdvės valgykloje ir holuose turi tendencijas transformuotis pagal tikslą, turinį. Valgykloje suformuojama jauki ne tik maitinimosi, bet ir poilsio erdvė, pritaikant įrangą, įrengiant slankiojančias sieneles. Erdvių „atidarymas", poilsio zonų suformavimas prisidės prie vidaus bendruomenės, glaudaus ir atviro bendravimo formavimo tarp moksleivių ir darbuotojų, kuriant ir jaukią, ir patrauklią ugdymo aplinką.

Projekto tikslai. Kokį pokytį vykdymo srityje padarys įgyvendintas projektas?

Projekto tikslas – pagerinti vykdomų ugdymo(si) paslaugų kokybę Kėdainių r. sav. mokyklose. Tikimės, jog kokybiška, modernizuota mokykla ir kūrybiškumą skatinančios erdvės sukurs palankias sąlygas moksleiviams ir mokyklos darbuotojams mokytis ir dirbti, pakels moksleivių mokslo rezultatų lygį, prisidės prie vietos gerbūvio puoselėjimo ir taip skatins iš Kėdainių rajono išvykusias jaunas šeimas grįžti gyventi ir dirbti gimtajame mieste.