Kuriame Lietuvos ateitį

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Europos socialinis fondas Sanglaudos fondas
Europos regioninės plėtros fondas

Autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste, modernizavimas

388

https://www.kupiskis.lt/lt/veiklos_sritys/investicijos/es-parama-igyvendinami-projektai/autobusu-stoties-pastato-7j33.html

Projekto esmė. Kam skirtas, kuo naudingas?

Kupiškio mieste esama viešoji infrastruktūra - autobusų stoties pastatas ir šalia esanti teritorija - Kupiškio mieste yra nepatraukli, nusidėvėjusi, nepakankamai išvystyta, nesudaro prielaidų investicijų pritraukimui, smulkaus verslo skatinimui ir plėtrai, aktyviai bendruomenės veiklai, nepakankamai pritaikyta vietos gyventojų ir svečių rekreacinei veiklai. Suplanuotu projektu siekiama sukurti kokybišką ir prieinamą aplinką viešųjų paslaugų teikimui Kupiškio mieste: skatinant viešojo transporto sistemos ir rekreacinių zonų plėtrą, projekto metu bus vykdomas viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškyje, modernizavimas (atnaujinami/įrengiami pėsčiųjų takai, mažoji architektūra, stovėjimo aikštelės, stoginė perone, želdiniai, apšvietimas teritorijos apsauga vaizdo kameromis), bei Kupiškio autobusų stoties pastato atnaujinimas (rekonstruojant autobusų stoties pastato plotą padidinus nuo 401 kv.m. iki 596 kv.m., jame po rekonstrukcijos įsikurs UAB „Kupiškio autobusų parkas“, VšĮ Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras, Kupiškio bitininkų draugija, bus įrengta pasitarimų / seminarų erdvė; įsigyjamas baldų komplektas). Tikimasi, kad projekto metu atnaujinta infrastruktūra sudarys sąlygas kokybiškesnėms viešosioms paslaugoms teikti. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Kupiškio miesto viešųjų erdvių infrastruktūros bei viešojo transporto sistemos gerinimo, atnaujinimo, ekonominės plėtros, investicijų pritraukimo, sąlygų smulkiojo verslo sudarymui, gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo.

Projekto tikslai. Kokį pokytį vykdymo srityje padarys įgyvendintas projektas?

Projekto tikslas – viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas Kupiškio mieste. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą tiesioginę naudą gaus šios tikslinės grupės: 1) autobusų keleiviai Kupiškio rajono savivaldybėje – dėl atnaujintos infrastruktūros ir viešosios erdvės atnaujinimo; 2) VšĮ Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro lankytojai – dėl sudarytų galimybių teikti platesnę paslaugų pasiūlą, rengti įvairius mokymus ir renginius; 3) Kupiškio bitininkų draugija – dėl paslaugų prieinamumo bendruomenei didinimo; 4) rekreacinės zonos bei kultūrinių renginių lankytojai – dėl sudarytų sąlygų sukurta rekreacine zona pasinaudoti autobusų keleiviams, miesto gyventojams ir svečiams, kultūrinio ir kitokio pobūdžio renginių organizavimui.