Europos burės 2024

16-ąjį kartą kviečiame išrinkti geriausius ES fondų investicijų Lietuvoje projektus: jau pirmosios europiečių lėšos pakeitė mūsų valstybę, o šiandien savo augimo neįsivaizduotų ir stipriausi verslai Lietuvoje.

Registruotis
Lrytas.lt

Už investicijas į
inovatyvius sprendimus

Šiuo apdovanojimu atkreipiamas dėmesys į įmones, kurios savo veikloje diegia naujas technologijas, investuoja į procesus ir naujų produktų bei paslaugų kūrimą..

Lrytas.lt

Už investicijas
į darnią aplinką

Kategorijoje vertinami gyvenimo kokybę gerinantys ir aplinką bei energiją tausojantys sprendimai. Nominacija skirta projektams, kuriuose ES investicijos kreipiamos į viešosios aplinkos gražinimą, infrastruktūros atnaujinimą, taip pat už atsinaujinančios energetikos sprendimus bei pritaikymą šiuolaikinių žmonių poreikiams. Ypač laukiama projektų, kurie jau dabar prisideda prie „Europos Žaliojo kurso“ idėjos.

Lrytas.lt

Už investicijas
į šiuolaikinę mokyklą

Vertinami projektai, kurių metu buvo kuriamos naujos ugdymo proceso priemonės, diegiamos šiuolaikinės nuotolinio mokymo sistemos, į mokomuosius dalykus integruojamos STEAM veiklos. Taip pat ir visi kūrybiškumą mokykloje skatinantys sprendimai.

Lrytas.lt

Už investicijas
į šiuolaikinę mediciną

Į apdovanojimą pretenduoja projektai, kurie gebėdami greitai keistis krizės metu, pasiūlė tobulesnius technologinius sprendimus medicinai, kompleksines sveikatos priežiūros paslaugas šeimoms bei visuomenei.

Lrytas.lt

Už investicijas
į žmogų

Nominuojami projektai, kurie ES investicijas tikslingai ir efektyviai panaudojo socialinėms iniciatyvoms kurti. Viskam, kas didina žmogaus galimybių įvairovę ir gerina jo gyvenimo kokybę.

Lrytas.lt

Už investicijas
į bendruomeniškumą

Į apdovanojimą pretenduoja projektai, kurie gebėdami greitai keistis krizės metu, pasiūlė tobulesnius technologinius sprendimus medicinai, kompleksines sveikatos priežiūros paslaugas šeimoms bei visuomenei.

Lrytas.lt

Už investicijas
į inovacijas versle

Šiai nominacijai ieškoma netradicinių smulkaus verslo projektų, kurie kuria rinkoje dar nematytus produktus, prekės ženklus ar paslaugas.

Registracija

Nominacijos pasirinkimas

Projekto pavadinimas

Pilnas projekto pavadinimas

Projekto numeris

Projekto data (nuo iki)

Internetinė nuoroda

Projektą koordinuojanti ministerija, agentūra

Tel. nr. atsakingo asmens

El. pašto adresas atsakingo asmens

Nuotrauka

Projekto esmė

Projekto tikslai

Projekto aprašymas

„Europos burės 2024“ rinkimai

  „Europos burės 2024“ sąlygos ir taisyklės:

   Konkurse gali dalyvauti pagal šias programas finansuoti/finansuojami (ne mažiau kaip 51 proc. rezultatų) projektai:

   2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

   2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programa.

   Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas "Naujos kartos Lietuva"

   Norintys dalyvauti konkurse, kviečiami užpildyti projektų registracijos formą iki 2024 m. liepos 28 d. 23.59 val.

   Formą rasite šioje nuorodoje: https://projektas.lrytas.lt/europos-bures-2024/

   Projektas nebūtinai turi būti baigtas, tačiau būtinai sėkmingai įgyvendinęs didžiąją dalį (daugiau negu 51 proc.) savo veiklų ir/arba turėti aiškų rezultatą;

   Projekto lėšos turi būti panaudotos skaidriai ir tinkamai, projektas ir jo vykdytojas turi būti nepriekaištingos reputacijos, nekelti abejonių visuomenei ir partneriams;

   Rinkimuose dalyvauti gali tik 2014–2027 m. finansavimo laikotarpio projektai;

   Projektas niekada nebuvo gavęs ankstesnių metų konkurso „Europos burės" apdovanojimo.

  Konkurso „Europos burės 2024“ vertinimo kriterijai ir komisija

   Konkurso dalyvių paraiškas pagal vertinimo kriterijus individualiu vertinimu (vertinimo metu suteikiami balai), vertins iš nešališkų ekspertų ir žinomų visuomenės atstovų sudaryta vertinimo komisija.

   Dvejose nominacijose, kuriose bus sulaukta daugiausiai dalyvių anketų bus steigiama papildoma nominacija „Lrytas.lt skaitytojų favoritas”.

   Skaitytojai liepos 29 d. – rugpjūčio 12d. galės internetinio balsavimo būdu atiduoti savo simpatijų balsą už pasirinktus projektus.

  „Europos burės 2024“ vertinimo kriterijai:

   Projekto naujumas, originalumas;

   Projekto atitikimas tikslinių grupių poreikiams;

   Projekto vertingumas tvarumui ir darnumui

   Tęstinumas ir projekto rezultatų poveikis;

   Projekto efektyvumas, reikalingumas.

  Nugalėtojų apdovanojimai, viešinimas

   Konkurso dalyviai bus pristatyti plačiajai visuomenei naujienų portale lrytas.lt. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti šventiniame renginyje ir portale lrytas.lt

   Konkurso „Europos burės 2024“ geriausių projektų apdovanojimai ir šventinis renginys planuojamas 2024 m. rugsėjo 18 dieną, Kaune. Dalyviai bus informuoti asmeniškai.

  Informacija apie konkursą

   Kilus klausimams dėl konkurso rašyti – verslas@lrytas.lt

  BALSAVIMO TAISYKLĖS

   Balsuoti leidžiama vieną kartą, naudojant unikalų lietuviško IP adreso ir naršyklės derinį. Naudojant tokį derinį, balsuoti galima už visas eglučių nuotraukas. Pastebėjus nenatūralų balsų kitimą, balsai gali būti perskaičiuoti. Jei identifikuojama, kad balsų augimas yra nenatūralus ir atliekamas automatiniais įrankiais, balsai gali būti eliminuojami. Užfiksavus nenatūralų balsų augimą ir identifikavus priežastis, apie tai informuojamas konkurso dalyvis. Užfiksavus pakartotinius pažeidimus, dalyvis gali būti pašalintas iš konkurso.

  ASMENINIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMAS

   Konkurso dalyviai sutikdami su šiomis taisyklėmis taip pat pažymi, kad susipažino, jog UAB Lrytas.lt, siekdamas vykdyti savo, kaip konkurso organizatoriaus įsipareigojimus, tvarkys jų asmens duomenis konkurso nugalėtojų nustatymo ir prizo jiems įteikimo tikslu. Šie duomenys bus sunaikinti pasibaigus konkursui ir įteikus prizą. Duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų.

  SKUNDAI IR PAŽEIDIMAI

   Visus skundus, susijusius su konkurso organizavimu, dalyviai turėtų pateikti raštu organizatoriui konkurso metu. Skundas, pateiktas po nurodyto termino, neturi teisinio poveikio. Rašytiniame skunde turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė, telefono numeris ir išsamus skundo aprašymas bei pagrindimas. Skundai bus apsvarstyti per 5 d.d. Atsakymai į skundus bus pateikiami raštu.

„Europos burės 2024“ rinkimai

  „Europos burės 2024“ sąlygos ir taisyklės:

   Konkurse gali dalyvauti pagal šias programas finansuoti/finansuojami (ne mažiau kaip 51 proc. rezultatų) projektai:

   2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

   2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programa.

   Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas "Naujos kartos Lietuva"

   Norintys dalyvauti konkurse, kviečiami užpildyti projektų registracijos formą iki 2024 m. liepos 28 d. 23.59 val.

   Formą rasite šioje nuorodoje: https://projektas.lrytas.lt/europos-bures-2024/

   Projektas nebūtinai turi būti baigtas, tačiau būtinai sėkmingai įgyvendinęs didžiąją dalį (daugiau negu 51 proc.) savo veiklų ir/arba turėti aiškų rezultatą;

   Projekto lėšos turi būti panaudotos skaidriai ir tinkamai, projektas ir jo vykdytojas turi būti nepriekaištingos reputacijos, nekelti abejonių visuomenei ir partneriams;

   Rinkimuose dalyvauti gali tik 2014–2027 m. finansavimo laikotarpio projektai;

   Projektas niekada nebuvo gavęs ankstesnių metų konkurso „Europos burės" apdovanojimo.

  Konkurso „Europos burės 2024“ vertinimo kriterijai ir komisija

   Konkurso dalyvių paraiškas pagal vertinimo kriterijus individualiu vertinimu (vertinimo metu suteikiami balai), vertins iš nešališkų ekspertų ir žinomų visuomenės atstovų sudaryta vertinimo komisija.

   Dvejose nominacijose, kuriose bus sulaukta daugiausiai dalyvių anketų bus steigiama papildoma nominacija „Lrytas.lt skaitytojų favoritas”.

   Skaitytojai liepos 29 d. – rugpjūčio 12d. galės internetinio balsavimo būdu atiduoti savo simpatijų balsą už pasirinktus projektus.

  „Europos burės 2024“ vertinimo kriterijai:

   Projekto naujumas, originalumas;

   Projekto atitikimas tikslinių grupių poreikiams;

   Projekto vertingumas tvarumui ir darnumui

   Tęstinumas ir projekto rezultatų poveikis;

   Projekto efektyvumas, reikalingumas.

  Nugalėtojų apdovanojimai, viešinimas

   Konkurso dalyviai bus pristatyti plačiajai visuomenei naujienų portale lrytas.lt. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti šventiniame renginyje ir portale lrytas.lt

   Konkurso „Europos burės 2024“ geriausių projektų apdovanojimai ir šventinis renginys planuojamas 2024 m. rugsėjo 18 dieną, Kaune. Dalyviai bus informuoti asmeniškai.

  Informacija apie konkursą

   Kilus klausimams dėl konkurso rašyti – verslas@lrytas.lt

  BALSAVIMO TAISYKLĖS

   Balsuoti leidžiama vieną kartą, naudojant unikalų lietuviško IP adreso ir naršyklės derinį. Naudojant tokį derinį, balsuoti galima už visas eglučių nuotraukas. Pastebėjus nenatūralų balsų kitimą, balsai gali būti perskaičiuoti. Jei identifikuojama, kad balsų augimas yra nenatūralus ir atliekamas automatiniais įrankiais, balsai gali būti eliminuojami. Užfiksavus nenatūralų balsų augimą ir identifikavus priežastis, apie tai informuojamas konkurso dalyvis. Užfiksavus pakartotinius pažeidimus, dalyvis gali būti pašalintas iš konkurso.

  ASMENINIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMAS

   Konkurso dalyviai sutikdami su šiomis taisyklėmis taip pat pažymi, kad susipažino, jog UAB Lrytas.lt, siekdamas vykdyti savo, kaip konkurso organizatoriaus įsipareigojimus, tvarkys jų asmens duomenis konkurso nugalėtojų nustatymo ir prizo jiems įteikimo tikslu. Šie duomenys bus sunaikinti pasibaigus konkursui ir įteikus prizą. Duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų.

  SKUNDAI IR PAŽEIDIMAI

   Visus skundus, susijusius su konkurso organizavimu, dalyviai turėtų pateikti raštu organizatoriui konkurso metu. Skundas, pateiktas po nurodyto termino, neturi teisinio poveikio. Rašytiniame skunde turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė, telefono numeris ir išsamus skundo aprašymas bei pagrindimas. Skundai bus apsvarstyti per 5 d.d. Atsakymai į skundus bus pateikiami raštu.

samp7
PRIVATUMO POLITIKAKONTAKTAIREKLAMADIENRAŠČIO PRENUMERATA
Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę
Sekite mus:
UAB „Lrytas“,A. Goštauto 12A, LT-01103, Vilnius.
Įm. kodas: 300781534Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:Valstybės įmonė Registrų centras
lrytas.lt redakcija news@lrytas.ltPranešimai apie techninius nesklandumuswebmaster@lrytas.lt
Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“.

Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.